Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1992, με σκοπό την αερομεταφορά ασθενών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, εξυπηρετώντας τόσο τον τομέα της ασφαλιστικής αγοράς, όσο και της Ιδιωτικής Υγείας.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ