Υπηρεσίες

Ιατρικές Υπηρεσίες

 • Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο (Εφημερεύοντα Νοσοκομεία, Φαρμακεία κλπ.)
 • 24ωρο τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας
 • Υπηρεσίες COST CONTROL
 • Διαχείριση Ιατρικών Φακέλων
 • Ιατρικές Επισκέψεις κατ’ οίκον ή σε κλινικές
 • Διαγνωστικές Εξετάσεις
 • Κάλυψη Ιατρικών Εξόδων Νοσηλείας
 • Ιατρικές Πραγματογνωμοσύνες
 • Νοσηλευτικές Υπηρεσίες
 • Επείγουσα Αερομεταφορά
 • Διακομιδή Ασθενών με Ασθενοφόρα Οχήματα
 • Ιατρική Συνοδεία Ασθενών
 • Μεταφορά σωρού

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

 • Κρατήσεις σε Ξενοδοχεία
 • Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων
 • Αποστολή Χρημάτων
 • Παροχή Ενοικιαζόμενου Οχήματος
 • Μεταφορά με Ταξί
 • Νοσοκομειακή Φροντίδα Ατυχήματος
 • Προασφαλιστικός έλεγχος για Ασφαλιστικές Εταιρείες