Ιατρικός Εξοπλισμός

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ

COBAMS STM BABY CHRISTINA

FANEM IT 158 TS

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ

WELCH ALLYN AEDIO (και για παιδιατρική χρήση)

PRIMEDICS HEARTSAVE (Πρότυπος εξοπλισμός εδάφους ασθενοφόρων)

ΟΘΟΝΕΣ

WELCH ALLYN PROPAQ encore (και για παιδιατρική χρήση)

WELCH ALLYN PROPAQ LT (και για παιδιατρική χρήση)

lLIFEPACK 300 PHYSIO-CONTROL

BIONET BM3 (Πρότυπος εξοπλισμός εδάφους ασθενοφόρων)

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

NEW PORT HT70 (και για παιδιατρική χρήση)

CARE VENT MRI

AMBU MATIC (Πρότυπος εξοπλισμός εδάφους ασθενοφόρων)

WEINMANN MEDUMAT

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ

GRASEBY 3200

FRESENIUS KABI (και για παιδιατρική χρήση)

MEDIMA (και για παιδιατρική χρήση)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

DEVILBISS SUCTION UNIT (και για παιδιατρική χρήση)

3A MINI ASPEDD (και για παιδιατρική χρήση/Πρότυπος εξοπλισμός εδάφους ασθενοφόρων)

AMBU PPS POWER PACK

ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΣΦΥΓΜΩΝ

NONNIN PULSE OXYMETER & CO2 DETECTOR MODEL 9847 (και για παιδιατρική χρήση)

 

Όλες οι ιατρικές συσκευές και τα αεροσκάφη είναι αποστειρωμένα από το σύστημα STERILAIR and UV-C lamp