Τεχνική Βοήθεια

 • Οδική βοήθεια
 • Κρατήσεις ξενοδοχείων
 • Μεταφορές
 • Διερμηνείς
 • Επιστροφή οχημάτων στη βάση
 • Ελεγκτές ζημιών μετά από ατυχήματα
 • Νομική παραπομπή
 • Περιορισμός κόστους & εγγύηση πληρωμής στις υπηρεσίες οχημάτων
 • Βοήθεια σε περιπτώσεις απώλειας αποσκευών & εγγράφων
 • Προώθηση χρημάτων
 • Ενοικίαση αυτοκινήτου