Ιατρική Βοήθεια

 • Ιατρικές διαβουλεύσεις
 • Εγγύηση εισαγωγής σε νοσοκομείο
 • Επείγουσα ιατρική διακομιδή
 • Κρίσιμη ιατρική παρακολούθηση
 • Επαναπατρισμός ασθενούς υπό ιατρική επίβλεψη
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων
 • Αναπηρικά καροτσάκια, πατερίτσες
 • Ιδιωτικές νοσοκόμες
 • Παροχή και μεταφορά οξυγόνου
 • Μεταφορά ασθενούς με ασθενοφόρο
 • Διατήρηση κόστους σε χαμηλά επίπεδα
 • Ιατρικές Τηλεδιασκέψεις
 • Υπηρεσίες αναπηρίας
 • Έκθεση ιατρικών μεταφράσεων
 • Μεταφορά σωρού απεβιόντων